Przewodnik metodyczny

9. Zadanie 2 z „Kart pracy”

Zadanie 2.

Wyjaśnij, do czego zobowiązują poszczególne przykazania Dekalogu.

Wersja do druku WSTECZ DALEJ